አሰራርን በአሳታፊና ቅንጅታዊ መርህ መተግበር ህዝባዊ አመኔታ ይፈጥራል!

 አሰራርን በአሳታፊና ቅንጅታዊ መርህ መተግበር የተቋምን ዘላቂነት ብቻ ሳይሆን ማህበሩ የቆመለትን የህዝብ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ያስችላል ሲሉ የአማራ አቀፍ ልማት

Register to read more...

አልማ አባላቱ ወደውና ፈቅደው ማህበራዊ ችግራቸውን የሚፈቱበት ተቋም ሊሆን እንደሚገባ የማህበሩ ቦርድ አስታወቀ፡፡

የአማራን ህዝብ ብሄርተኝነትን በተደራጀ መንገድ ማጎልበትና በላቀ ህዝባዊ ተሳትፎ የማህበራዊ ልማትን ማረጋገጥ ወቅቱ የሚጠይቀው አጀንዳ መሆኑን የአማራ አቀፍ ልማት ማህበር/አልማ/ ስራ አመራር ቦርድ አስታወቀ፡፡

የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢው ክቡር አቶ ተፈራ ደርበው በማህበሩን የ2011 ዓ.ም ዘጠኝ ወር አፈፃፀም የውይይት መድረክ ማጠቃለያ ላይ  እንደገለፁት አልማ በበጀት አመቱ የአባል ማፍራና የልማት ሀብት አሰባሰብ ስራው ከስትራተጅክ ዕቅዱ አንፃር ውጤታማ ቢሆንም በበጀት አመቱ የልማት ሀብትን ከግብር ነጥሎ ለመሰብሰብ ከነበርው ዕቅድ አንፃር የሚፈለገውን ያህል አላሳካም፡፡

Register to read more...

ታላቅ የተሳትፎ ጥሪ!

የአማራ አቀፍ ልማት ማህበር (አልማ) በበጐ አድራጐት ማህበራትና ድርጅቶች ማቋቋሚያ አዋጅ መሠረት በ1984 ዓ/ም የተቋቋመ መንግስታዊ ያልሆነ አገር በቀል ድርጅት ሲሆን፣በመተዳደሪያ ደንቡ መሠረት በግልጽ እንደተቀመጠው የማህበሩ ዋና ዓላማ የራስን/የህዝቡን የልማት ፍላጎት በራስ አቅም እውን የማድረግ አስተሳሰብና ተግባራዊ እንቅስቃሴን ለማጎልበትና ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ነው፡፡ በዚህም መሠረት ማህበሩ የክልሉን ሕዝብና መንግስት የልማት እንቅስቃሴ በተደራጀ ሕዝባዊ ተሳትፎና ንቅናቄ ስርዓት ባለው መንገድ ለመደገፍ ያስችለው ዘንድ የሚከተሉት ዝርዝር ዓላማዎች አሉት፡፡ እነሱም፡-

Register to read more...

የአልማ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት የዳታቤዝ ሰራተኞች ዘመናዊ የዳታ ቤዝ አጠቃቀምሥልጠና ተሰጣቸው!

የአማራ አቀፍ ልማት ማህበር /አልማ/ የማስተባበሪያ ጽ/ቤቶች የዳታ ቤዝ ሰራተኞች ያላቸውን የዳታቤዝ ክህሎት ለማሣደግ የሚያስችል በተግባር የተደገፈ የሁለት ቀናት ሥልጠና በማህበሩ    የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ ዳይሬክቶሬት ተሰጣቸው፡፡

Register to read more...

 የአማራ ክልልን ትምህርት ተቋማት ደረጃ የማሻሻል ስራ ተቀናጅቶ ወደ ተግባር መግባት ይጠይቃል ተባለ፡፡ 

ከ1047 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል 207 ያህሉ ከደረጃ በታች ናቸው ሲሉ የሰሜን ጎንደር ማዕከላዊ ዞን ትምህርት መምሪያ ገለፀ፡፡

መምሪያ ሀላፊው አቶ መስፍን እርካቤ  ይህን የገለፁት አልማ-ኢ-ግሊመር ኦፍ ሆፕ ፋውንዴሽን በጎንደር ዙሪያ ወረዳ በቀጣይ አንድ አመት የሚተገብረውን የትምህርትና ጤና ፕሮጀክት ለህብረተሰቡ በሚያስተዋውቅበት መድረክ ነው፡፡

Register to read more...

አልማ-ኢ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ፋውንዴሽን በአምስተኛ ምዕራፉ ለጎንደር ዙሪያ ወረዳ 19.2 ሚሊዮን ብር የልማት ሀብት መደበ፡፡

አልማ-አ-ግሊመር ኦፍ ሆፕ ፋውንዴሽን በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ከ2007 -2010 ቆይታው በ75 ሚሊዮን 266 ሸ ብር መድቦ 54 ሺ 416 ህዝብ የጠየና ተቋማትና አገልግሎት ፤6 ሺ 818 ተማሪዎችን የትምህርት የእንስሳት ህክምና እና በሺዎች ለሚቆጠሩ የትምህርትና ጠየና ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ተጠቃሚ ማድረጉን በአልማ የፕሮግራም ማናጅመንት ዳይሬክተር አቶ ሀሚድ አህመድ ገልፀዋል፡፡

Register to read more...

አልማ - /READ CO/ የህብረተሰብ አቀፍ  የንባብና ፅህፈት ክህሎት ማሻሻያ ፕሮጀክት በአማራ ክልል  ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህፃናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው  የንባብና ፅሁፍ ክህሎታቸውን  እንዲያሻሽሉ ማስቻሉን ገለፀ፡፡

ፕሮጀክቱ በክልሉ ማዕከላዊ  ጎንደርና  ደቡብ ጎንደር፤ እንዲሁም ሰሜን ወሎ በሚገኙ 727 ትምህርት ቤቶች  እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር  ከጃንዋሪ 01/2015 እስከ ዲሴምበር 30/2019 ባሉት አመታት  5 መቶ ሺ በላይ ህፃናትን የንባብና ጹሁፍ ክህሎት እንዲያሻሽሉ ማስቻሉን በአማራ አቀፍ ልማት ማህበር የፕሮግራሞች ምክትል ዳይሬክተር አቶ መዝገበ አንዷለም ገልፀዋል፡፡

አልማ - READ CO  / የህብረተሰብ አቀፍ  ንባብና ፅህፈት ክህሎት ማሻሻያ ፕሮጀክት የማጠቃለያ ምክክር  መድረክን  በይፋ የከፈቱት ም/ዳይሬክተሩ  ፕሮጀክቱ በቆይታው   የአሜሪካን ህዝቦች የዕርዳታ ድርጀት /ዩኤስ ኤዲ/54ሚሊዩን ብር የተመደበለት መሆኑን አውስተው ከሴቪ ዘ ችልድረን የቴክኒክ ድጋፍ  አማራ አቀፍ ልማት ማህበር /አልማ / የክልሉን ትምህርትና ገንዘብ ቢሮዎች የትምህርት ባለሙያዎችን፤ ተማሪዎችን ፤ የተማሪ ዎላጆችንና  ህብረተሰቡን በማስተባበር ተግብሮታል ብለዋል፡፡

Register to read more...

መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በቅንጅት በመስራት የሀብት ብክነትን በመቀነስ የህብረተሰብን ኑሮ ማሻሻል የሚያስችል ስራ መተግበር ይጠበቅባቸዋል ተባለ፡፡

በኢትዮጲያ የኢግሊመር ኦፍ ሆፕ ዳሬክተር አቶ ገብረ ህይወት አበበ ይህን የገለፁት በፋውንዴሽኑ የገንዘብ ምንጭ ለቀጣይ አራት አመታት በሊቦከምከም ወረዳ ተግባራዊ በሚሆነው የተቀናጀ የማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት የትውውቅ መድረክ ዛሬ በባህርዳር ከተማ በተከፈተበት ወቅት ነው፡፡

ፕሮጀክቱ ከ2011-2014 ዓ.ም ቆይታው ከአማራ አቀፍ ልማት ማህበር ጋር በቅንጅት ለሚያከናውናቸው የትምህርትና ጤና ጥራትና ተደራሽነት  እንዲሁም አቅም ግንባታ ስራዎች ማስፈፀሚያ ከኢግሊመር ኦፍ ሆፕ ፋውንዴሽን  58.6 ሚሊዮን ብር ተመድቦለታል፡፡ 

Register to read more...


Copyright © 2012  ADA, All Rights Reserved.               Designed & Developed by :Yibeltal Ferede